Make your own free website on Tripod.com
 
Art of Haiku 1
.
1

 
 
Prihvatljiv snošaj, čini stvari snošljivim - i to je fakat.