Make your own free website on Tripod.com
 
Art of Haiku 1
.
10

 
 
Karalački čin - nadahnuto jebežljiv, nišanim pičku!