Make your own free website on Tripod.com
 
Art of Haiku 1
.
6

 
 
Ovo je bilo, savršeno svršeno - pička se dimi...