Make your own free website on Tripod.com

O itai došinu

- Itai došin đi -

Primio sam beli zimski ogrtač i debeo pokrivač, kao i kan kovanog novca, preko službenikâ Hoki-boa. Hoki-bo i Sado-bo i vernici u Atsuhari, ujedinjeni u svojoj hrabroj veri, dokazali su istinsku snagu itai došina

Ako itai došin (mnoštvo tela, jedan um) preovlada među ljudima, onda će oni postići svaki svoj cilj, dok u dotai išinu (jedno telo, a različita nastojanja u umu) ne mogu postići ništa osobito. Više od tri hiljade tomova konfučijanske i taoističke literature je ispunjeno primerima. Kralj Čou iz Jina poveo je 700.000 vojnika u bitku protiv kralja Vua iz Čoua i njegovih 800 ljudi. Pa ipak je vojska kralja Čoua izgubila usled nejedinstva, dok su ljudi kralja Vua pobedili usled svog savršenog jedinstva. Čak će i pojedinac koji nosi međusobno suprotstvaljene namere u sebi sigurno završiti u neuspehu. Čak i stotinu, pa i hiljadu ljudi, mogu nesumnjivo dostići svoj cilj, ako su duhom jedinstveni. Mada brojni, Japanci će naći da je teško izvršiti bilo šta, jer su duhom podeljeni. Naprotiv, verujem da će Ničiren i njegovi sledbenici, mada su malobrojni, izvršiti svoju veliku misiju propagiranja Lotos Sutre, jer deluju u itai došinu. Mnoštvo ljutih paljevina biva ugašeno jednim jedinim pljuskom kiše, a mnoštvo zlih sila pokoreno jednom jedinom velikom istinom. Ničiren i njegovi sledbenici to dokazuju. 

Služio si Lotos Sutru s predanošću mnogo godina, i uz to iskazao osobitu veru tokom skorašnjeg incidenta u Atsuhari. Mnogo ljudi mi je, uključujući Hoki-boa i Sado-boa, to reklo. Slušao sam pažljivo i o svemu izvestio boga sunca i Tenšo Daiđin. 

Trebalo je da ti ranije odgovorim, ali nikoga nije bilo ko bi ti odneo to pismo. Nisšo je tako brzo otišao odavde da nisam imao vremena da završim pismo pre njegovog odlaska. 

Neki se mogu u čudu pitati da li će nas Mongoli stvarno ponovo napasti, ali ja verujem da je najezda sada bliska. Upad bi bio za žaljenje - to bi značilo uništenje naše zemlje - ali ako se to ne desi japanski narod će klevetati Lotos Sutru više no ikad i svi će dopasti pakla neprekidne patnje. 

Narod može biti opustošen nadmoćnom snagom Mongola, ali klevetanje budizma će gotovo sasvim prestati. Poraz bi bio kao delovanje preparata mokse koji isceljuje bolest ili akupunkture koja oslobađa bola. Oba su načina bolna u tom trenutku, ali donose sreću kasnije. 

Ja, Ničiren, sam izaslanik Lotos Sutre, dok su Japanci kao kralj Mihirakula koji je odstranio budizam širom Indije. Mongolsko Carstvo može biti kao kralj Himatala sa Snežnih Planina, glasnik sa neba poslan da kazni neprijatelje poklonika Lotos Sutre. Ako se Japanci pokaju, biće kao kralj Ađatašatru koji je postao pobožni sledbenik budizma, i na taj način se iscelio od lepre i produžio svoj život za četrdeset godina. Kao i kralj Ađatašatra, priznaće veru uprkos svom ranijem neverovanju i probudiće se za bit života. 

Uz moje duboko poštovanje, 
Ničiren 

Šesti dan osmog meseca 
 
 
Podaci o poreklu gošoa


Preveo Mića Mijatović 24. 02. 2000. u Beogradu
Izvor: Major Writings of Nichiren Daishonin; Tom 1, strana 153.