Make your own free website on Tripod.com

Koreni dobre sreće 

Primio sam razne poklone koje si mi tako ljubazno poslala. 

Koreni dobre sreće nisu određeni time da li su nečije ponude velike ili male. U zavisnosti od zemlje, osobe i vremena, zadobijene zasluge će se razlikovati na razne načine. Na primer, čak i ako neko isuši balegu, izmrvi je, propusti kroz sito i oblikuje je tako da liči na sandalovo drvo, ili na ženu, nebeska božanstva ili na Budu, kada je zapaljena neće ispustiti nikakav drugi miris osim smrada balege. Slično tome, ako neko ubija ili pljačka druge i oduzima im prve plodove žetve, tada će, čak i ako treba ponuditi svoj dobitak u cilju sticanja zasluga i dobre sreće, takva ponuda, umesto toga, postati zlodelo. 

Bogataš Sudata bio je najbogatiji čovek u celoj Indiji. Izgradio je Đetavana manastir kao ponudu i pozvao Budu tamo. Ali, njegov manastir je izgoreo i nije ni traga ostalo od njega. Ovaj bogati čovek je stekao svoje bogatstvo hvatajući i prodajući ribu, lišavajući je tako života, i tako je na kraju i taj manastir iščezao. 

Isto tako, darovi koje ljudi danas poklanjaju mogu izgledati impresivno, ali oni nude feude osvojene u bitkama ili bogatstvo stečeno bezbrižnim tlačenjem ljudi. Mada ovi pokloni izgledaju kao veliki gestovi predanosti Budi, ne samo da ljudi koji ih nude neće uspeti da dostignu budastvo, već će i njihovi prilozi iščeznuti bez traga. 

Opet, čak i ako neko ne povređuje druge i pošteno se trudi da učini ponude, biće slučajeva u kojima se ne dostiže budastvo. Da ilustrujem, ako neko seje dobro seme na lošem polju, seme će samo biti upropašteno, a čovek će zauzvrat pretrpeti gubitak. Čak i ako je neko iskren, ako je osoba kojoj nudi ponude zla, te ponude neće moći da proizvedu dobrobit; pre će biti da će uzrokovati pad na zle staze. 

Tvoje vlastite ponude nisu učinjene meni, Ničirenu, već Lotos Sutri. Prema tome, moramo ostaviti Šakjamuni Budi, Taho Budi i svim drugim budama iz deset pravaca [da premere dubinu veličine] proizlazećih dobrobiti. 

Pisao sam ti o raznim događajima tokom prošle godine, ali moram reći da ne mogu da se setim takve hladnoće, u celom svom životu, kakvu sada doživljavamo. Sneg je pao i nagomilao se u velikim količinama. Čak i oni jake rešenosti nalaze da je teško posetiti me. Činjenica da si mi poslala glasnika ovde, pokazuje da tvoja iskrenost svakako nije uobičajena! 

Uz moje duboko poštovanje, 
Ničiren 

Dvadeset sedmi dan dvanaestog meseca 

Odgovor Kubo-no-ami Gozen
 
Podaci o poreklu gošoa


Preveo Mića Mijatović 23. 02. 2000. u Beogradu
Izvor: Major Writings of Nichiren Daishonin; tom 7