Make your own free website on Tripod.com

Odgovor Ničigon-ami

Osmog dana jedanaestog meseca treće godine Koana (1280.) stavio sam ispred Lotos Sutre pisanu peticiju u kojoj si ti, Ničigon-ama, izrazila svoju molbu, zajedno sa tvojom ponudom jednog kana novčića i jednog neopervaženog ogrtača napravljenog od upredenog konca od vlakna kore drveta i saopštenim nevoljama bogovima sunca i meseca. Osim toga, ne treba da se usuđuješ da premeravaš dubinu [blagoslova Gohonzona]. Da li je na tvoju molbu odgovoreno ili ne, zavisi od tvoje vere; [ako nije,] greška ni na koji način nije na meni, Ničirenu.

Kada je voda jasna, mesec će biti odražen u njoj. Kada vetar duva, drveće se njiše. Nečiji um je kao voda. Vera koja je slaba je kao mutna voda, ali vera koja je postojana je kao jasna voda. Drveće je slično principima [svih stvari], a vetar koji ih pokreće je kao recitovanje sutre. Treba da tako razumeš stvari.

Uz moje duboko poštovanje,
Ničiren

Dvadeset deveti dan jedanaestog meseca.

Izvor: Major Writings of Nichiren Daishonin, Vol. 5, page 305.


Preveo Mića Mijatović 22.10.1999. u Beogradu