Make your own free website on Tripod.com

Prava suština života

- Šoho Đisso Šo -

Pitanje: U poglavlju Hoben u Prvom delu Lotos Sutre je ovaj odeljak: "Prava suština svih pojava može biti shvaćena i ovo shvatanje razmenjeno jedino među budama. Ta stvarnost se sastoji od pojave, prirode… i njihove konsistentnosti od početka do kraja".

Odgovor: To znači da su sva bića i njihovo okruženje u svakom od Deset Svetova, od Pakla kao najnižeg do Budastva kao najvišeg, bez izuzetka, manifestacije Mjoho-renge-kjoa. Gde god postoji neko okruženje, postoji život u njemu. Miao-lo drži da "i život (šoho) i njegovo okruženje (eho) uvek manifestuju Mjoho-renge-kjo".1 On takođe smatra da je "prava suština nepromenljivo otkrivena u svim pojavama i da sve pojave nepromenljivo poseduju Deset Faktora. Deset Faktora nepromenljivo funkcionišu unutar Deset Svetova, a Deset Svetova nepromenljivo iziskuju i život i njegovo okruženje.2 I dalje, "i život i okruženje Pakla postoje unutar Budinog života. S druge strane, život i okruženje Bude ne transcendiraju živote običnih smrtnika".3 Takva precizna objašnjenja ne ostavljaju mesta sumnji. Prema tome, sav život u univerzumu je čist Mjoho-renge-kjo. Čak su i dvojica buda, Šakjamuni i Taho, funkcije Mjoho-renge-kjoa koje su se pojavile da daruju svoj blagoslov čovečanstvu. Manifestovale su se kao dvojica buda i, sedevši zajedno u Tvrđavi s blagom, klimali su glavama u međusobnoj saglasnosti. 

Niko osim Ničirena nikada nije otkrio ova učenja. Tjen-taju, Miao-lou i Dengju su ona bila poznata u srcima, ali ih nisu naglas objavili. Postojao je razlog njihovom ćutanju: Buda im nije poverio tu misiju, vreme još nije bilo došlo i, nisu bili Budini učenici iz ranijeg perioda. Niko sem Đogja, Muhengja i ostalih vođa Bodisatvi Zemlje ne može se pojaviti tokom prvih pet stotina godina Potonjeg Dana da širi Zakon Mjoho-renge-kjoa. Samo su oni kvalifikovani da ispišu predmet poštovanja koji fizički manifestuje ceremoniju dvojice Buda koji sede zajedno u Tvrđavi S Blagom. To je stoga jer su i Zakon i predmet poštovanja stvarnost ičinen sanzena otkrivena u Đurjo poglavlju suštinskog učenja.

Dvojica buda, Šakjamuni i Taho, su samo funkcije istinskog Bude, dok je Mjoho-renge-kjo zapravo pravi Buda. Sutra ovo objašnjava kao "tajnu Takodošavšeg i njegovu mističnu moć".4 "Tajna" se odnosi na suštinu triju Budinih svojstava, a "mistične moći" na njihove funkcije. Suština je istinski buda i funkcija, privremeni buda. Običan smrtnik je suština triju svojstava, ili istinski buda. Buda je funkcija triju svojstava, ili privremeni buda. Šakjamuni je mislio da ima tri vrline vladara, učitelja i roditelja za dobro nas običnih smrtnika, ali naprotiv, običan smrtnik je taj koji ga je obdario trima vrlinama.

Tjen-taj objašnjava Takodošavšeg ovako: "Njorai je ime Budâ deset pravaca i tri postojanja, dvojice Buda5 i trojice Buda6 i svih Buda, istinskih i privremenih".7Ovde je "istinski Buda" običan smrtnik, dok "privremeni Buda" znači Buda. I pored toga, postoji jasna razlika između jednog bude i običnog smrtnika u tome što je običan smrtnik obmanut a buda prosvetljen. Običan smrtnik ne shvata da ima i suštinu i funkciju budina tri svojstva.

"Sve pojave" u sutri se odnose na Deset Svetova, a "prava suština" je ono što ih prožima. Stvarnost8 je još jedan izraz Mjoho-renge-kjoa; otuda je Mjoho-renge-kjo manifestan u svim pojavama. Pakao se pokazuje kao paklenost; to je stvarnost Pakla. Kada izbija Glad, stvarnost Pakla nije više prisutna. Buda prikazuje stvarnost jednog bude, a običan smrtnik stvarnost običnog smrtnika. Sve pojave su same manifestacije Mjoho-renge-kjoa. To je značenje izraza "sve pojave otkrivaju pravu suštinu". Tjen-taj tvrdi: "Duboki princip 'prave suštine' je izvorni zakon Mjoho-renge-kjoa",9 izjednačavajući tako izraz "prava suština" sa teorijskim učenjem, a "izvorni zakon Mjoho-renge-kjoa" sa suštinskim učenjem. Treba da proučiš ovaj deo duboko u svom srcu.

Mada nije vredno pomena, Ničiren je ipak bio prvi u širenju Mističnog Zakona, što je povereno Bodisatvi Đogju da ga propagira u Potonjem Danu Zakona. Ničiren je takođe bio prvi koji je ispisao Gohonzon, koji je utelovljenje Bude iz daleke prošlosti, kao što je otkriveno u Đurjo poglavlju suštinskog učenja, Taho Bude koji se pojavio kada Hoto poglavlje teorijskog učenja beše propovedano i, Bodisatvi Zemlje koji su iskrsli sa Juđutsu poglavljem. Bez obzira koliko ljudi mogu da mrze Ničirena, ne mogu obezvrediti činjenicu njegovog prosvetljenja. 

Izgnati Ničirena na ovo daleko ostrvo je stoga takav greh koji nikada ne može biti okajan, čak ni posle bezbrojnih eona. Odeljak iz Hiju poglavlja kaže: "Čak ni ceo jedan eon ne bi bilo dovoljno vremena da se objasni puna težina tog greha". S druge strane, čak ni mudrist Bude ne može premeriti dubinu blagoslova koje će neko steći davanjem milodara Ničirenu i ako postane njegov učenik. Jakuo poglavlje piše: "Niko, čak ni budinom mudrošću, ne može izmeriti te dobrobiti".

Ničiren je sam počeo da sprovodi zadatak Bodisatvi Zemlje. On čak može biti i jedan od njih. Ako Ničiren treba da bude jedan Bodisatva Zemlje, onda to moraju biti i njegovi učenici. Hoši poglavlje tvrdi: "Ako postoji neko, bilo da je muškarac ili žena, ko tajno podučava nekog drugog čak i jednom jedinom izrazu iz Lotos Sutre, neka bude znano da je on poslanik Bude, poslan da izvrši Budino delo". Na koga bi se drugog osim na nas to moglo odnositi?

Ako je neko mnogohvaljen od strane drugih, on oseća da nema te teškoće koju ne bi mogao podneti. Takva je kuraž koja izvire iz reči hvale. Sledbenik rođen u Potonjem Danu Zakona koji propagira Lotos Sutru će se susresti sa tri moćna neprijatelja, koji će učiniti da bude izgnan i čak osuđen na smrt. Ali Šakjamuni Buda će sviti pod svoj plašt milosti one koji uprkos svemu istraju u propagiranju. Svi će im bogovi prinositi ponude, štititi ih svojim ramenima i nositi na svojim leđima. Takvi su u posedu najviše dobre sreće i osposobljeni su da budu vođe čitavog čovečanstva. Tako uznesen od strane Šakjamuni Bude, Taho Bude i svih drugih buda i bodisatvi, sedam kategorija nebeskih bogova i pet kategorija zemaljskih,10 od Kišimođin i njenih deset kćeri, Četiri Nebeska Kralja, Bontena, Taišakua, Kralja Emaa, bogova voda i vetrova, bogova mora i planina, Dainiči Bude, bodisatvi Fugena i Monđua i bogova sunca i meseca, Ničiren je bio sposoban da podnese bezbrojna uvredljiva iskušenja. Kada je neko hvaljen, onda ne razmišlja o ličnom riziku, a kada je kritikovan može lakomisleno prouzrokovati sopstvenu propast. Tako je to sa običnim smrtnicima.

Bez obzira na bilo šta, radi na očuvanju svoje vere kao sledbenika Lotos Sutre i zauvek se valjano trudi kao Ničirenov učenik. Ako si istih pogleda kao Ničiren, onda mora da si Bodisatva Zemlje. A pošto si Bodisatva Zemlje, nema ni najmanje sumnje da si u dalekoj prošlosti bio Budin učenik. Juđutsu poglavlje tvrdi: "Podučavao sam ove ljude još od davnih vremena". Ne treba da bude diskriminacije među onima koji propagiraju pet karaktera Mjoho-renge-kjoa u Potonjem Danu Zakona, bilo da su u pitanju žene ili muškarci. Da nisu Bodisatve Zemlje, ne bi mogli da recituju dajmoku. Jedino sam ja, Ničiren, isprva recitovao Nam-mjoho-renge-kjo, a zatim je dvoje, troje, pa stotinu sledbenika recitovalo i podučavalo druge. Na isti način će se propagiranje odvijati i u buduće. Zar to ne znači "iskrsavanje iz zemlje"? U vreme kosen-rufua, čitav japanski narod će recitovati Nam-mjoho-renge-kjo, i to je tako sigurno kao što strela naciljana u zemlju ne može da promaši metu.

Ali sada moraš izgraditi svoj ugled kao poklonik Lotos Sutre i posvetiti joj se. Šakjamuni Buda i Taho Buda, sedevši u Tvrđavi S Blagom u vazduhu, okruženi svim budama i bodisatvama, klimahu glavama u saglasnosti. Ono što su gore odlučili beše samo u cilju ovekovečenja Istinskog Zakona tokom Potonjeg Dana. Taho Buda je ponudio Šakjamuni Budi mesto pored sebe i kada razviše barjak Mjoho-renge-kjoa, dvojica vođa čitavog ovog mnoštva doneše svoju zajedničku odluku. Da li je moglo biti ičega lažnog u njihovoj odluci? Konačna svrha njihovog sastanka beše da se pribavi način dostizanja budastva za sve nas obične ljude.

Mada nisam bio na toj ceremoniji, gledajući na sutru, ovo je kristalno jasno. S druge strane, može biti da sam bio na toj ceremoniji, ali pošto sam običan smrtnik to je izvan moje moći da znam prošlost. Nema sumnje, međutim, da sam u sadašnjem životu poklonik Lotos Sutre i da ću stoga u budućnosti dostići sedište prosvetljenja. Prosuđujući o prošlosti sa ove tačke gledišta, mora da sam bio na ceremoniji u vazduhu. Ne može biti diskontinuiteta između prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

Stoga što tako gledam na stvari, osećam neizmerno uživanje čak i ako sam sada u izgnanstvu. Radost kao i patnja, dovode nas do suza. Suze izražavaju naša osećanja i blagoslova i nesreće. Hiljadu arhata lije suze u sećanju na Budu, a Bodisatva Monđu u suzama recituje Mjoho-renge-kjo. Usred te hiljade arhata, uvaženi Ananda odgovaraše u suzama: "Tako sam čuo".11 Odmah zatim suze ostalih krenuše, kvasivši  njihove mastionice i oni ispisivahu "Mjoho-renge-kjo" praćeno sa "Tako sam čuo". Ja, Ničiren, osećam se sada isto tako kao i oni tada. Sada sam u izgnanstvu zato što širim učenje Mjoho-renge-kjoa. Širim to učenje stoga što sam, takođe, "tako čuo": Šakjamuni Buda i Taho Buda ostavili su Mjoho-renge-kjo japancima i svim ljudima u budućnosti.

Ne mogu zadržati suze kada mislim o ovom velikom proganjanju sa kojim sam sada suočen ili kada mislim na radost dostizanja budastva u budućnosti. Ptice plaču, ali nikada ne liju suze. Ja, Ničiren, ne plačem, ali moje suze teku neprestano. Lijem suze ne zbog zemaljskih stvari, već jedino zbog Lotos Sutre. To svakako mora da su suze besmrtnosti [amrita]12.

Nirvana Sutra kaže da neko lije suze tokom mnogih svojih egzistencija zbog smrti svojih roditelja, braće, sestara, žena, dece i sledbenika, i da njihova količina može prevazići količinu vode u svim morima, ali ne prolije ni jednu kap zbog budizma. Neko postaje poklonik Lotos sutre vrlinom svog praktikovanja u prošlim postojanjima. Karmički odnosi su ti koji određuju koja su stabla od mnogih iste vrste izrađena u lik Bude. Takođe je stvar karme zašto su neke bude rođene kao prolazna bića.

U ovom pismu, zapisao sam svoja najvažnija učenja. Shvatite njihov smisao i učinite ih delom svog života. Verujte u Gohonzon, vrhovni predmet poštovanja na svetu. Iskujte snažnu veru i primite zaštitu Šakjamunija, Tahoa i svih drugih buda. Ulažite napor u praktikovanje i proučavanje. Bez ova dva puta, praktikovanja i izučavanja, ne može biti budizma. Ne smete biti obuzeti samo vlastitim nastojanjima; morate podučavati druge, takođe. I praksa i proučavanje proizlaze iz vere. Podučavajte druge najbolje što možete, čak jednoj jedinoj rečenici ili izrazu. Nam-mjoho-renge-kjo, Nam-mjoho-renge-kjo.

S dubokim poštovanjem,

Ničiren.

Sedamnaesti dan petog meseca.

Postscriptum: Već sam ti predao mnoga od mojih važnih učenja. Ova koja sam ti otkrio u ovom pismu su osobito važna. Zar ne postoji neka mistična veza među nama? Zar nisi utelovljenje jednog od Četiri Bodisatve Zemlje predvođenim Đogjom koji vodi bodisatve čiji je broj jednak broju zrna peska iz šezdeset hiljada reka Gang? Mora da postoji neki dubokoznačeći razlog našem odnosu. Dao sam ti neka od najvažnijih učenja koja se odnose na moj vlastiti život i praktikovanje. Ničiren može biti jedan od bezbrojnih Bodisatvi Zemlje zato što sam recitovao Nam-mjoho-renge-kjo iz zadovoljstva da vodim sve žene i muškarce Japana. Otuda recenica Lotos Sutre: "Među bodisatvama su dvojica koja vode celo mnoštvo: prvi se zove Đogjo; [drugi, Muhengjo; treći, Đjogjo; a četvrti Anrjugjo.] Oni su četvorica najviših vođa.13 Naš dubok odnos u prošlosti načinio te je jednim od mojih učenika. Svim sredstvima zadrži ove stvari za sebe. Ničiren je u njima izvršio zapis učenja vlastitog prosvetljenja. Ovde ću da završim.


Preveo: Mića Mijatović 01.09.1998. u Beogradu
Izvor: Major Writings of Nichiren Daishonin Vol. I, page 89.

 

Footnote:
 1. Hokke Mongu Ki, vol. 10. / Hoke Mongu Ki, tom 10.
 2. Kongobei-ron.
 3. Ibid. / Isto
 4. Lotus Sutra, chap. 16. / Lotos Sutra, poglavlje 16.
 5. Two Buddhas: These indicate a Buddha in his true, original state and a Buddha in the form in which he makes his advent to save the people. / Dvojica Buda: ukazuju na Budu u njegovom istinskom, originalnom stanju i na Budu u obliku u kome je izvršio svoje prispeće da bi spasao ljude.
 6. Three Buddhas: These refer to the Buddha's three properties: the property of the Law, the property of wisdom and the property of action. / Trojica Buda: odnosi se na tri Budina svojstva: svojstvo Zakona, svojstvo mudrosti i svojstvo akcije.
 7. Hokke Mongu, vol. 9. / Hokke Mongu, tom 9.
 8. Reality: Another translation for the "true entity" of all phenomena. / Stvarnost: još jedan prevod pojma "prava suština" svih pojava.
 9. Source unknown. / Nepoznat izvor.
 10. Seven ranks of heavenly gods and five ranks of earthly gods: Japanese deities are said to have existed from before the time of the first emperor, Jinmu. Buddhism regards them as natural functions of the universe. / Sedam rangova nebeskih bogova i pet rangova zemaljskih bogova: za japanska božanstva se kaže da su postojala pre vremena prvog imperatora, Đinmua. Budizam se prema njima odnosi kao prema prirodnim funkcijama univerzuma.
 11. Thus I heard: A phrase that commonly opens many sutras. "I" indicates the person who recites what the Buddha taught so that it could be put into the sutra. / Tako sam čuo: fraza kojom obično započinju mnoge sutre. "Ja" ("sam") ukazuje na osobu koja nabraja šta je Buda podučavao tako da bi se to moglo uneti u sutru.
 12. Amrita: According to ancient legend, amrita was the sweet-tasting drink of immortality. /Amrita: U skladu sa prastarom legendom, amrita je bila piće besmrtnosti slatkog ukusa.
 13. Lotus Sutra, chap. 15. / Lotos Sutra, poglavlje 15.