Make your own free website on Tripod.com

Čudesno sredstvo savladavanja prepreka

Ako ispitujemo suštinska i teoretska učenja Lotos Sutre, vidimo da teoretska učenja drže, kao ranije, da je Buda prvo dostigao prosvetljenje tokom sadašnjeg života; prema tome, prepreke se još uvek nalaze na putu učenja. Suštinska učenja ga oslobođaju od ovakvih ometanja. Međutim, u poređenju sa pet karaktera dajmokua, to je  takvo jedno učenje koje ne odgovara sposobnostima ljudi Potonjeg Dana Zakona. Čudesno sredstvo istinskog izlaženja na kraj sa fizičkim i duhovnim preprekama za sva živa bića je ništa drugo do Nam-mjoho-renge-kjo.

Ničiren

Odgovor Šiđo Kingou

Izvor: Major Writings of Nichiren Daishonin, Vol. 7


Preveo Mića Mijatović jula, 1999. u Beogradu