Make your own free website on Tripod.com

Objašnjenje značenja kineskih karaktera

Ovaj odeljak bavi se iscrpnijim objašnjenjem značenja i kompozicije kineskih karaktera korišćenih u nekim osnovnim frazama i pojmovima budizma Ničirena Dajšonina. Ovde možete čitati o interesantnim dubljim pojmovnim i lingvističkim značenjima dajmokua (Nam Mjoho Renge Kjo) i Ničirenovog imena (Niči Ren). Verujem da ćete uživati kao i ja čitajući ove redove.

M. M.

.--oOo--
"Nadam se da svi ljudi mogu sebi otkriti veličinu budizma. Stoga sam zahvalan Mići Mijatoviću za njegove izvrsne prevode koji proširuju ovo područje razumevanja. Takođe se nadam da svi mi možemo prevesti svoje razumevanje budizma u akcije za svoju dobrobit i dobrobit ljudi svog sveta."

Teri Rubi
15. februar, 2000.


Sadržaj objašnjenja kineskih karaktera pribavljen je ljubaznošću Terija Rubija. Njegove izvorne web strane, sa originalnim tekstom na engleskom možete pogledati ovde.

"I hope all people can discover for themselves the greatness of Buddhism; for this reason I am indebted to Mića Mijatović for his excellent translations that expand this realm of understanding. I also hope that we can all translate our understanding of Buddhism into actions to benefit ourselves and the people of our world."

Terry Ruby
15 Feb 2000


Content of explanation of Chinese characters is provided by courteousness of Terry Ruby. His original pages in English you can see here.

Priredio i preveo Mića Mijatović, u Beogradu
Prepared & translated by Mića Mijatović in Belgrade.
prethodna.strana.sledeća