Make your own free website on Tripod.com
Ho

Ho na kineskom

"Nećemo biti zadovoljni dok se pravda ne svalja poput vodâ, a ispravnost poput moćnog toka." Dr Martin Luter King junior.

Karakter koji Ničiren budisti izgovaraju kao "ho" je "fa" na kineskom (darma na sanskritu). To znači "pravilo", "zakon" i dodatno "model" ili "obrazac". Savremeni oblik (korišćen u knjižici za gongjo) je sastavljen iz dva elementarna karaktera: karaktera "ču" s desna i karaktera "šui" s leva.
 

Ču

"Ču" izgleda kao muzički stalak. Trougaona osnova stalka je jedan sud ili krčag. Oblik koji liči na telefonski stub iznad njega je poklopac krčaga. To znači ukloniti, staviti na stranu, ostaviti. Ako se ukloni poklopac krčaga i sadržaj stavi na stranu, ovo ostavlja krčag praznim.
 

Šui

"Šui" je sačinjen od dve tačke i jedne kose linije. Linija predstavlja tok, a dve tačke vrtloge vode. To znači "voda".

Krčag? Voda? Kako to može da znači "zakon"?

Zakon (fa) uklanja (ču) poroke i čini ponašanje glatkim i blagim kao voda (šui).

Postoji jedna starija kombinacija osnovnih karaktera korišćena u izgradnji karaktera "fa" (jap. "ho", srpski "zakon"). "Fa" je sačinjeno od karaktera "či" i "čeng".

"Či" je trougao. To znači "unija" ili "spoj različitih elemenata", "prilagođavanje celini". Da bi se razumelo ovo značenje, treba zamisliti kako strane trougla konvergiraju u jednu jedinu tačku.

"Čeng" predstavlja tragove stopala koji vode pravo do vrha nekog brega odakle je moguć pogled u svim pravcima. Stoga što tragovi ne lutaju "čeng" znači "ispravnost".

"Fa" znači "prilagoditi (či) prema ispravnosti (čeng)", prema tome, "zakon".


Preveo Mića Mijatović, 13. 02. 2000. u Beogradu
prethodna.strana.sledeća