Make your own free website on Tripod.com
Nan
Wu

Nam na kineskom

Karakter koji Ničiren budisti izgovaraju kao "nam" sastavljen je od dva glavna kineska karaktera: "nan" na vrhu i "vu" koji je dole. "Nanvu" nema značenja na kineskom. To je zvučna konstrukcija korišćena od ranih kineskih budista za podražavanje zvuka sanskritske reči "namas". "Namas" je tumačeno kao "posvećivanje" [posvećenost, odanost]. Pa, ne baš sasvim tako. Jedno staro značenje karaktera "namas" je "jaram". Ako pokušate da krenete od "jarma" do "posvećivanja", mogli biste da zalutate. Evo veze: pre doba mehanizacije, ljudi su koristili životinje da im pomognu pri radu. Bizoni i volovi su ujarmljivani zajedno da bi vukli teška tovarna kola. Ako bi se neka od tih kola približavala nekom malom selu, onaj ko bi ih spazio mogao je povikati "Namas"!, što znači "jaram", ukazujući time da su dolazila velika tovarna kola. Takva kola su donosila blaga, hranu, lekove, dostojanstvenike itd. Budisti su koristili taj izraz u smislu "počuj", "preni se", "pazi dobro" i "po[is-, u-]kaži poštovanje" kada bi Budino učenje bilo recitovano ili propovedano.

Zapadnjački naučnici obično prevode "namas" kao "živeo!" Stoga što je slušaoc potpuno okrenuo svoju pažnju prema onome što ima da bude propovedano, reč je počela da znači "posvećenost".
 

Nan

"Nan" (kineski karakter na vrhu, korišćen u "nam") sastavljen je iz tri dela - ših, čiung i đen.
 

Ših

Najčešće "ših" (jap. đu) predstavlja broj deset. To je jedan krst. Kao jedan od elemenata karaktera "nan" predstavlja pet kardinalnih tačaka. To su sever, istok, zapad, jug i centar. Centar je najvažniji jer kao takav određuje ostale četiri kardinale tačke.
 

Čiung

Čiung je najdonja kutija, jedan otvoren prostor, sloboda, pašnjak, povučenost [u smirenje]. U karakteru "nan" predstavlja granicu.
 

Đen

Đen je složenica. Izgleda kao "jen" simbol. To je naglavce okrenuta ljudska prilika (prekršaj, uvreda) plus još jedna horizontalna linija. Druga linija označava ponavljanje prekršaja [uvrede], ili jednostavno ponavljanje. U "nan" to znači obnavljanje vegetacije - džunglu. Ših, čiung i đen se kombinuju da bi formirali jednu deskriptivnu složenicu koja predstavlja granicu džungle južno od Kine.
 

Wu

Donja polovina "nam" je kineski karakter "vu". (Izgovaran kao "o") "vu" izgleda kao neka tabela sa četiri tačke ispod. To je slika čoveka koji seče šumu (polukrug u gornem levom delu je koren [osnovni oblik karaktera] za "sečenje". To označava iščeznuće, nedostatak, potrebu ili negaciju - proplanak [razvedravanje, raščišćavanje]. Sledite slike: osoba je okružena sa svih strana lijanama džungle (njeni prekršaji, uvrede). One prianjaju uz njeno telo, kidaju meso, spotiču je i blokiraju svetlost čineći napredovanje teškim. Izgubljena je, okrenuta naopačke i ide sve dublje u džunglu. To je "nan" iz "nanvu". "Vu" je proplanak [razvedravanje, raščišćavanje].


Preveo Mića Mijatović, 17. 02. 2000. u Beogradu
prethodna.strana.sledeća