Make your own free website on Tripod.com

Ren

Ren na kineskom

"Biljka lotos je slična principu Mjoho-rengea po tome što istovremeno sadrži i uzrok i posledicu". (MW 7, str.66)

Ren je sastavljen od tri elementarna karaktera - Hua, Čuan i Čo.

 

Hua

Hua je osnovni karakter koji ukazuje na vegetaciju. Sastavljen je od jedne horizontalne linije i dve manje vertikalne koje se ukraštaju sa njom. Horizontalna linija je površina iz koje biljke izniču. U slučaju lotosa, ta površina je močvarna voda. Dve vertikalne linije su skraćeni oblik naivne slike koja je predstavljala ponudu [žrtvu] načinjenu obema rukama. To je sada istumačeno kao biljka koja sâma izniče iz zemlje.
 

Čuan

Čuan je u svom prvobitnom obliku predstavljao jaram, označavajući gospod[ar]stvo. Sada je to kočija. Kočija doprema bogatstvo, lekove i dostojanstvenike. To je sredstvo za prevoz vrednih stvari, blaga. 
 

Čo

Čo predstavlja stope, jednu za drugom. Izgleda kao veliko "Z" sa dve tačke iznad. Čo se kombinuje sa Čuan postajući niz kočija, jednih za drugima, ili u neprekidnom nizu. Kauzalnost, u budističkom smislu. Kombinacija karaktera hua, čo i čuan predstavlja biljku koja izražava kauzalnost - lotos.

Preveo Mića Mijatović, 16. 02. 2000. u Beogradu
prethodna.strana.sledeća