Make your own free website on Tripod.com
Zahvale i priznanja

Ova veb strana1 je početak cvetanja više od trideset godina rada ljubavi. 

To ne bi moglo biti dovršeno bez podrške, tehničke ekspertize, umetničkih sposobnosti i priređivanja moje žene Keti. Između ostalog, Ona je dizajnirala pozadinu i baner ovog sajta.

Ovaj veb sajt je jedno proširenje projekta prevoda Gohonzona iz ranih sedamdesetih. Sveštenici Ničiren Šošua koji su pregledali taj rad nisu ga odobrili i dobili smo uputstvo da uništimo svaku kopiju. Naš rad je bio uništen, ali sećanje na njega živi na ovom veb sajtu. Zahvalan sam svima koji su radili na tom projektu.

Većina kineskih karaktera korišćenih na ovoj strani uzeti su sa  http://zhongwen.com/ .

Dejvid Overlend je pribavio ostale kineske karaktere. Kada mi je poslao te karaktere, to je bio početak skidanja njihovog prevoda sa papira i postavljanja na web.

Najvažnije knjige koje sam koristio pomenute su u Bibliografiji.  1. Odnosi se na Terijevu veb stranu koju možete pogledati ovde. Zaista je vredno truda. Obratite pažnju na likovnu pozadinu.

Preveo Mića Mijatović, 17. 02. 2000. u Beogradu
prethodna.strana.sledeća