Make your own free website on Tripod.com

Ge

Ge na kineskom

"Ge" iz reči "renge" je "hua" na kineskom. Sastavljeno je od dva karaktera koja se oba izgovaraju kao "hua".
 

Hua 1

Hua 1 je isto ono hua korišćeno u "ren" iz reči "renge". Znači "vegetacija".

Hua 2

Hua 2 je mešovita kombiinacija. Moderno hua 2 izgleda kao jedna kvadratna mreža na nekom stubu. Osnovne slike "ju" i "hua 3" sačinjavaju hua 2. Nisu prepoznatljive u modernom obliku.

"Ju" je dah koji se slobodno prostire pošto je prevaziđena neka prepreka. Znači ekspanziju i slobodu. Slično engleskom [a i srpskom] izrazu "disati slobodno"

Hua 3 znači "promeniti", "preobratiti putem učenja" i "evolucija". 

Cvet (hua) je ekspanzija (ju) biljne (hua 1) evolucije (hua 3).

Ova evolutivna ekspanzija cveća počinje sa "han", cvetnim pupoljkom. 
"Han" je sastavljeno od karaktera koji znače "spoljna manifestacija unutrašnje sile".

Cvetovi su grozdovi blagoslovâ. Sutra kaže: "Mandara cvetovi padaju kao kiša" ("U mandara ke", str. 33, Gongjo knjižica1), prekrivajući vernika blagoslovima. 

Četvrti Buda Lotos Sutre (hua) je spoljna manifestacija jedne unutrašnje sile, potpuno razvijene, sasvim proširene - Buda oslobađanja.


  1. Broj stranice varira u zavisnosti od izdanja.

Preveo Mića Mijatović, 13. 02. 2000. u Beogradu
prethodna.strana.sledeća